1. Типи вузів. Освітньо-кваліфікаційні рівні

Система вищої освіти в Польщі представлена державними та недержавними вищими навчальними закладами. Державні і недержавні ВНЗ мають однакові стандарти організації навчального процесу та викладання. Форма власності навчального закладу не впливає на якість, престижність диплому. Навчальні заклади за своєю спеціалізацією поділяються на технічні, бізнесові, суспільно-економічні, медичні, спортивні та інші.

Статус вищих навчальних закладів мають технікуми, коледжі, інститути, академії, університети. Третій і четвертий рівні акредитації мають інститути (вищі школи), консерваторії, академії, університети.

Освітньо-кваліфікаційні рівні:
Бакалавр (навчання триває 3-3.5 роки, 6-7 семестрів по чотири місяці кожен)
Інженер (навчання триває 3 або 5 років)
Магістр (навчання триває 1.5 – 2 роки)
Магістр - інженер (навчання триває 5 років)

Бакалавр

Для того, щоб  вступити до вищого навчального закладу на рівень бакалавра у Польщі, потрібно мати атестат про закінчену середню освіту. Вік абітурієнта значення не має. Результати ЗНО до уваги не беруться.

Під час навчання студент проходить практики зі спеціальності в державних установах, приватних фірмах Польщі або в інших країнах Європи. Диплом Бакалавра є самодостатнім і засвідчує про закінчений І рівень вищої освіти. Особа з дипломом бакалавра може працевлаштуватись та працювати за спеціальністю у Польщі, Україні або іншій країні.

Студенти І і ІІ курсу вищого навчального закладу в Україні можуть перевестись (Як стати студентом/Польща/Варто знати) на такий самий або суміжний факультет (спеціальність може бути іншою) на наступний курс до польського вищого навчального закладу та отримати диплом бакалавра європейського рівня.

Магістр

Магістратура є ІІ рівнем вищої освіти. У вищих навчальних закладах Польщі, як і в інших європейських країнах, існує гнучка система вищої освіти. Це означає, що студент може отримати диплом бакалавра з певної спеціальності, а диплом магістра – зовсім з іншої спеціальності. Бакалавр і магістр вважаються двома різними рівнями освіти на відміну від твердження, прийнятого в країнах пострадянського простору, де магістратура вважається продовженням рівня “бакалавр”.

Вступ у магістратуру відбувається на підставі диплому бакалавра (або спеціаліста), виданого українським вищим навчальним закладом. Випускник отримує диплом магістра, де вказується факультет та спеціальність, а також додаток до диплому, здебільшого англійською мовою. 
Особа з дипломом магістра може продовжити навчання в Аспірантурі – ІІІ рівень вищої освіти, або розпочати професійну діяльність. Диплом магістра, на відміну від диплому бакалавра, дає більші можливості для професійної діяльності та кар’єрного росту.

Інженер, Бакалавр-інженер, Магістр-інженер

Титул інженера отримують здебільшого студенти, що навчаються на технічних спеціальностях: інформатика, архітектура і урбаністика, технологія виробництва, екологія, біомедичні,та багато інших. 
Випускник отримує технічні знання та кваліфікації відповідно до спеціальності. 
Випускник отримує диплом про закінчену вищу освіту, що дає йому можливість продовжити навчання в магістратурі або на програмі післядипломної освіти.

2. Форма навчання

Форма навчання: стаціонарна, вечірня, заочна, екстерна. 
Найбільш поширеними є стаціонарна та заочна форми навчання. Студенти, стаціонарної форми навчання, як правило, відвідують заняття 4, 5 днів в тиждень. Один день, здебільшого – п'ятниця, дається студентам для індивідуального навчання. Студенти заочної форми навчання відвідують заняття 2 рази в місяць (п'ятниця, субота, неділя). Студенти заочної форми мають ту саму кількість годин, що й студенти стаціонарної форми навчання. На заочній формі навчається більшість студентів магістратури. Оскільки вони поєднують навчання та роботу.

Вечірня форма навчання: понеділок – п'ятниця з 16.00. 
На екстерну форму навчання студент може перевестись, якщо для цього є поважні причини (причину переведення потрібно підтвердити відповідними документами).

3. Організація навчального процесу. Система оцінювання знань

Освіта в Польщі здійснюється відповідно до засад Болонської системи. 
В Польщі, так само як і в інших європейських країнах, початок навчального року має 2 терміни:
1 жовтня (прийом документів та зарахування студентів на навчання триває до 20 вересня)
1 березня (прийом документів та зарахування студентів на навчання триває до 26 лютого) Таким чином абітурієнти мають дві можливості для того, щоб розпочати навчання у вищому навчальному закладі – восени або весною. Навчальний рік триває 10 місяців та складається з двох семестрів:

  • зимовий (жовтень – лютий)
  • літній (березень – липень) 

Навчання здійснюється у формі лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних. 
Лекції є активною формою занять, оскільки студенти не тільки слухають матеріал, який подає викладач, але й доповнюють його, задають питання, висловлюють свою думку і за таку активність отримують бали. 
На семінарах, практичних заняттях відбувається оцінювання знань студента. 
Екзаменаційна сесія проходить два рази в рік. Зарахування сесії означає переведення студента на наступний семестр. 
Якщо студент з поважних причин не зміг здати екзамен (або здав на двійку), то має право перездати іспит під час наступної сесії. Студент має право на дві перездачі іспиту. Якщо студент не матиме зарахованої сесії то постає питання про його відрахування з ВНЗ. Відрахований студент за деяких умов має право поновитись. 
Оцінювання рівня знань студентів відбувається за п’ятибальною системою.

4. Мова навчання

Польська мова є мовою викладання у вищих навчальних закладах. Для того щоб навчатись у польському ВНЗ, на момент вступу потрібно знати мову, принаймні, на інтенсивному мовному курсі у Польщі.
Польська мова не є складною для вивчення і є близькою до української (на відміну від чеської мови). Після російської – це найлегша у вивченні та розумінні мова для українців. 
На початковий рівень А2- мову можна вивчити за 50 лекцій, відвідуючи курси та самостійно читаючи літературу. Перебуваючи у мовному середовищі студенти-іноземці швидко адаптуються і вдосконалюють рівень володіння мовою. Під час навчання, в деяких навчальних закладах, іноземні студенти можуть відвідувати заняття з польської мови.
Наш Центр проводить курси польської мови в Україні. 
Якщо Ви володієте мовою на початковому рівні, можете вдосконалити рівень володіння мовою, взявши участь в інтенсивному мовному курсі у Польщі
А також можете замовити матеріали для самостійного вивчення мови.
У Польщі можна навчатись англійською мовою. Вартість навчання англійською мовою в порівняні з навчанням польською мовою здебільшого є вищою. При вступі абітурієнт повинен показати документ, що підтверджує знання англійської мови (міжнародний тест TOEFL) або написати тест з англійської мови у навчальному закладі. Для абітурієнтів Краківської академії іспит з англійської мови (Всі програми/Освіта англійською мовою/Іспит з англійської мови) проводяться Центром європейської освіти декілька разів у рік. 
Увесь процес навчання відбувається англійською мовою: лекції, практичні заняття, іспити, написання та захист дипломних робіт. 
Багато польських студентів обирають форму навчання англійською мовою, зокрема в магістратурі.

5. Оплата за навчання

В державних навчальних закладах навчання для громадян Польщі є безкоштовним, а для іноземців – платним. В недержавних навчальних закладах на платній основі навчаються всі студенти, однак оплата за навчання не є вищою, ніж у вищих навчальних закладах України, а подекуди навіть є нижчою. У престижному ВНЗ, наприклад у Варшаві, навчання на таких факультетах як право, економіка, журналістика, управління, міжнародні відносини коштує 8 000 – 15 000 грн. в рік. Для порівняння вартість навчання в Університеті ім. Шевченка становить 20 000 грн. в рік, в Політехнічному університеті 18 000 грн. в рік.
За деяких умов існує можливість безкоштовного навчання або отримання знижки. За навності карти поляка, за умов погіршення матеріальної ситуації сім’ї студента, за добрі оцінки, за успіхо в спорті, якщо в одному вузі навчаються двоє членів сім’ї.
Існує гнучка система оплати за навчання. Студент може сплачувати кошти одноразово за 1 рік навчання (у цьому випадку має знижку в оплаті), або частинами: щомісяця, щокварталу, щосеместру. 
Мінімальна оплата за навчання для іноземців в державному ВНЗ становить 20 000 грн. в рік.
Мімінальна оплата за навчання для іноземців в недержавному ВНЗ становить 8 000 грн. в рік.
У кожному навчальному закладі при вступі абітурієнт сплачує вступний внесок в розмірі від 450 до 3000 грн. (в більшості ВНЗ це в середньому 700- 800 грн.). За рахунок вступних коштів навчальні заклади покривають витрати, пов’язанні з видачею студентові студентського квитка, залікової книжки тощо.
В системі вищої освіти Європи, зокрема у Польщі, нема такого поняття як “неофіційні оплати” за зарахування заліку чи екзамену під час сесії.
ВНЗ в Польщі не підвищують ціну за навчання (на відміну від поширеної практики в Україні). В договорі, який підписується між навчальним закладом та студентом вказується розмір оплат (наприклад на 3 роки, рівень бакалавр) і навчальний заклад протягом цих 3 років не підвищуватиме ціну в оплаті за навчання.
Оплата за навчання в магістратурі не є вищою, ніж оплата за навчання на рівні “бакалавр”.

6. Програми обмінів. Практики. Стипендійні програми

7. Визнання дипломів

Польща приєдналася до Болонського процесу в 1999 році, запроваджуючи двоступеневу систему освіти – бакалавр, магістр. 
Переваги (Як стати студентом/1Польща.Переваги освіти в Польщі) отримання вищої освіти в Польщі: 
Дипломи польських навчальних закладів, на відміну від українських, визнаються та дають можливість працювати за спеціальністю в Європейському Союзі, Україні та в більшості країн світу, при цьому не потрібне додаткове їх підтвердження. Сама ж система освіти в Польщі функціонує відповідно до норм загальноєвропейської схеми (ECTS). Також освіта в Польщі відповідає Міжнародним нормам класифікації освіти (ISCED). Випускник польського ВНЗ може працювати в Україні у державних установах та в сфері бізнесу не роблячи нострифікації чи визнання диплому. Натомість ностифікацію в Україні мають робити особи для підтвердження наукових титулів здобутих за кордоном (наприклад кандидат наук, професор). Дипломів про рівень осіти це не стосується. Окрім тогов Україні серед роботодавців користуються попитом особи з європейським дипломом. Зокрема польським дипломом. Представництва іноземних компаній в Україні, як показує статистика, в першу чергу працевлаштовують до себе особи з іноземним дипломом.

8. Післядипломна освіта. Аспірантура. Бізнес-освіта МВА

Післядипломна освіта

Це можливість для осіб з дипломом бакалавра, спеціаліста, магістра поглибити свої знання з отриманої спеціальності, або отримати кваліфікації у новій галузі. 
Навчання триває 1 – 1.5 роки. Навчальний рік розпочинається з зимового або літнього семестру. Навчаючись на програмі післядипломної освіти, можна одночасно працювати.

Аспірантура

Це ІІІ рівень вищої освіти. Для вступу в аспірантуру в Польщі потрібно здати екзамени або пройти співбесіду. Навчання є платним, однак для іноземців (в тому числі і українців) є широкі можливості отримання наукової стипендії від урядів та міжнародних фондів. 
Навчання триває 4 роки. Після завершення навчання студент повинен захистити наукову роботу. Лише у такому разі він отримує звання кандидата наук (польською – доктора), в іншому ж разі отримує лише диплом про завершення ІІІ рівня вищої освіти – аспірантури. 
Вчене звання професор (profesor) надається Президентом держави.
Є можливість навчання в аспірантурі перебуваючи в Україні – дистанційна форма навчання.
Диплом польської аспірантури визнається в усьому світі і надає право викладати у вищих навчальних закладах усіх країн. Однак в Україні диплом визнається не одразу, оскільки потребує нострифікації.
Навчання в аспірантурі у Польщі має свої відмінності в порівнянні з аспірантурою в Україні чи інших країнах пострадянського простору. Аспіранти не мають проблем з розміщенням своїх публікацій в рецензованих виданнях. Крім того, отримують фінансування ВНЗ для проведення досліджень або поїздок на наукові конференції. 
Центр Європейської Освіти сприяє у вступі в аспірантуру на стаціонарну та заочну форми навчання. Написання дисертації можливе польською, російською та англійською мовами.

Бізнес-освіта МВА (Master of Business Administration)

МВА – це курс для людей з вищою освітою, що займають керівні посади як в міжнародних так і українських компаніях. А також для усіх бажаючих здобути нову спеціальність. 
Програми МВА складені в такий спосіб, щоб надати слухачам розуміння головних моделей управління бізнесом. Унікальністю МВА є поєднання академічних занять з практичними семінарами та досвідом слухачів, що сприяє розвитку нових вмінь. Окрім того, слухач МВА має можливість обміну досвідом і вміннями з іншими учасниками курсу – менеджерами інших галузей, підприємств. 
Дипломами МВА у Західній Європі та США володіють віп-управлінці у сфері бізнесу, фінансів, медицини та інших галузей. МВА – це шлях до швидкого кар’єрного зростання. 
Курс МВА було започатковано у США. Гарвард у Бостоні став колискою розвитку програми МВА. У Європі перші курси МВА було започатковано у Великій Британії в 60 –х роках минулого століття. 
Ви можете отримати диплом МВА у Польщі. Польські вищі навчальні заклади співпрацюють з навчальними закладами в США, Великій Британії та мають акредитацію з організації навчання та видачі диплому МВА. 
Навчальний курс триває 1 або 2 роки. Оплата за навчання становить від ... до .... грн за курс. Навчання проводиться польською та англійською мовами або лише англійською. Особа, що закінчить МВА у Польщі, отримує 2 дипломи – польського ВНЗ та американського або англійського.
Форма навчання - вечірня або заочна. 
Обов’язковою вимогою для кандидата є:

  • наявність диплому бакалавра або магістр;
  • знання англійської мови (або польської);
  • досвід роботи на керівній посаді не менше 3 років (ця вимога не завжди є обов’язковою).