1. Типи вузів. Освітньо-кваліфікаційні рівні

"Старі університети", група з 50 найстаріших британських університетів, їх високий рівень викладання, і престиж у всьому світі, надає випускникам можливість отримати цікаву і добре оплачувану роботу.

Політехніки, яким з 1992 року теж присвоїно статус університетів, вони пропонують курси Business and Technician Education Council Higher National Diploma.

"Нові університети"- коледжі, інститути, курси (Colleges, Institutions of Higher Education), займають вагому позицію на ринку освітніх послуг Великобританії хоча дещо нижчу ніж попередні вузи. Пропонують професійну освіту, модулі з груп декількох предметів, пропонують вузькоспеціалізовані спеціальності. Процедура зарахування до вузів дещо простіша ніж до групи вузів "Старі університети".


2. Освітньо-кваліфікаційні рівні

Великобританія заакцептувала Болонський процесі, запроваджуючи двоступеневу систему освіти – бакалавр, магістр.
Бакалаврат (undergraduate), навчання триває 3 – 3.5. Випускник отримує диплом бакалавра (Bachelor). Усі вищі навчальні заклади надають диплом державного зразка який є підтвердженням першого рівня вищої освіти. Не залежно від форми вищого навчального закладу освіта надається на високому рівні і гарантує 98% працевлаштування в будь-якій країні світу.
Бакалаврат Sandwich, форма бакалаврату, де навчання триває 4 роки. Студент три роки навчається у ВНЗ, а один рік навчається в університеті іншої країни або стажується на фірмі.
Магістратура (postgraduate), навчання триває 1 – 2 роки або Аспірантура, навчання триває 3 роки. Диплом магістра надають виключно вищі навчальні заклади зі статусом університет.


3. Організація навчального процесу. Система оцінювання знань

Навчальний рік складається з 37-ми тижнів (у тому числі в цілому близько семи тижневої перерви на Різдво і Пасху). Навчальний процес зорієнтований на самостійну роботу студента. В тиждень студенти мають тільки 9-24 год лекцій та семінарів. Важлива практика, а не теорія. В систему освіти Великобританії закладено принцип, що практика має більше значення ніж теорія і тому заняття наповнені більше практичним, а не теоретичним змістом. Розвиток особистий і інтелектуальний, а не відтворення знань. Освіта повинна розвивати студентів інтелектуально, стимулювати їх до мислення, креативу. ВУЗи роблять акцент на підготовку практиків і спеціалістів в певній сфері, а не теоретиків з загальними знаннями. Явище відрахування студента з вузу є рідкісним. Викладач, який допустив таку ситуацію – його робота буде оцінена неефективно.

4. Оцінювання

В Англії істнує партнерське ставлення до студента. У вузах відсутня як така ієрархія серед викладацького складу та має місце партнерське ставлення між викладачем та студентом, відносини вільні та мало формалізовані. Студент розцінюється як колега викладача та враховується його точка зору, ідея, погляди. Студент розглядається в якості партнера, як людина, яка в майбутньому повинна чогось добитися і забезпечить успіх університету. 
Ууніверситети роблять ставку на практику, що буде більш корисним у майбутній роботі спеціаліста. Семестральна робота студента оцінюється, перш за все, оцінюється на основі іспитів і проекту. В останні роки деякі університети відмовилися від форми звичайних іспитів. Таким чином, вони зосередили свою увагу на річних досягненнях студента.

5. Оплата за навчання

Університети мають автономію щодо встановлення для студентів розміру оплат за навчання. Для студентів з країн – членів Єврпейського Союзу вартість не може перевищувати суму визначену державним секретарем з питань освіти та зайнятості. Вартість навчання на бакалавраті в рік становить орієнтовно 4 500 фунтів. Студенти з країн членів Єс платять не більше 2000 фунтів в рік. В Великобританії існує дуже поширена практика стипендій які можуть покривати до 80% вартості навчання і частково проживання студента. Після другого курсу студенти мають право на офіційне працевлаштування та працювати протягом навчального року.

6. Сучасна система освіти

• Можливість поєднання декілької спеціальностей.
• Вибір предметів студентом відповідно до власних зацікавлень.
• Можливість зміни спеціальності на зовсім іншому факультеті під час першого місяця навчання.
• Багато практики і мало терії. Навчання спрямоване на вирішення проблем, а не на запамятовування.
• Найтиповіший формат лекцій – мультимедійна презентація в Power Point.
• Семінари проходять у формі вільної дискусії на тему попередньо відому. Нема формату примусового опитування студентів для виставлення оцінки.
• Нема усних іспитів (виключення становлять спеціальності повязані з іноземними мовами)
• Усі іспити проводяться в письмовій формі. Егзаменаційні питання з попередніх років доступні для студентів на сайті університету під назвою Past Exam Papers. 
• Іспит це лише 40-70% семстральної оцінки студента. Решта 30-60% становлять оцінки за домашні завдання. Таким чином іспит не має вирішального значення в зарахуванні студентові семестру чи року. 
• Студенти не ”загружені” лекціями, а мають достатньо часу на самоосвіту, розвиток своїх хоббі, спілкування та налагодження контактів.
• З кожним на Ти! У вузі форма звернення між студентами та викладачами на Ти. Кожен студент має опікуна – викладача.
• Кожен студент має властну інтернет сторінку де розміщено матеріали для навчання, нотатки, власні проекти і тд.
• Міжнародне середовище серед викладачів та студентів які представниками різних культур з різних частин світу.
• В університетах є технопарки та інкубатори підприємництва які підтримують підприємницькі, наукові проекти студентів.