DiSC – це методика оцінки психологічного типу особистості.

Поведінка людини - це невід`ємна частина її сутності. Наша поведінка є як частиною нашої спадковості, так і сформованими під впливом соціуму навичками. Модель DISC аналізує стилі поведінки людини, тобто те, як вона вирішує різні завдання і на скільки емоційно реагує на них.

Технологія аналізу стилів поведінки людини DISC - це інструмент, за допомогою якого стає можливим не тільки поліпшення розуміння і взаємодії між співробітниками, керівниками, але також підвищення їх ефективності, мінімізуючи конфлікті ситуації і покращуючи атмосферу міжлюдських відносин.

Ще Гіппократ, спостерігаючи за поведінкою людей, помітив, що клімат і земля, на якій проживає людина, мають прямий вплив на його характер. Розвиваючи власні погляди, Гіппократ виділив чотири типи темпераментів: холерик, сангвінік, меланхолік і флегматик. Потім Карл Юнг у своїй праці «Психологічні типи» визначив і описав чотири базові психологічні типи, що співвідносяться з чотирма психологічними функціями: мислення, почуття, відчуття, інтуїція. 
Ці чотири психологічні типи згодом він розділив на дві групи, які визначив як екстраверти та інтроверти. Юнг вважав, що ці дві групи і лежать в основі всіх чотирьох типів. Пізніше цю ідею розвинув американський вчений Уільям Маултон-Марстон (талановитий американський учений, юрист, психолог, розробник принципів роботи «детектора брехні», творець класифікації DISC), який наочно показав, що людей можна умовно розділити на чотири типи.

Він стверджував, що поведінку людини може бути описано з точки зору двох критеріїв: 
- як людина сприймає середовище, в якому він перебуває (сприятливе/ несприятливе) 
- як людина діє і реагує на конкретні ситуації (активно / пасивно)

Cтилі поведінки DISC

Якщо уявити ці критерії у вигляді осей, то при їх перетині під прямим кутом утворюються чотири квадранта. Кожен з квадрантів відповідає одному з чотирьох базових стилів поведінки DISC:

  1. Dominance (Домінування) - активність при несприятливих обставинах;
  2. Influence (Вплив) - як людина впливає на інших людей;
  3. Steadiness (Стабільність) - як людина реагує на ритм діяльності в своєму оточенні;
  4. Conscientiousness (Сумлінність) - як людина реагує на норми і правила, встановлені іншими.

На думку У. Марстона, кожна людина в своїй поведінці в тій чи іншій мірі проявляє ознаки кожного з чотирьох базових стилів поведінки, що робить можливим їх об`єктивний опис. Профілі DiSC дозволяють оцінювати персональну схильність до кожного зі стилів.

Профільна система не націлена на судження, це не її завдання. Її завдання - розуміти сильні сторони людини, її стратегії поведінки, чи відповідає вона виконанню тієї чи іншої роботи, який індивідуальний підхід слід застосувати.
Також, використовуючи профільну систему DISC у нас є можливість допомогти людині розвивати свої сильні сторони так, щоб вона була більш успішнішою у сфері відносин, професійної кар’єри і особистісного розвитку. Адже нашим першочерговим завдання є допомога людям усвідомити свої стратегії поведінки і ефективно використовувати їх на шляху до досягнення поставлених цілей.